SAMOSTOJNOST V DOMAČEM OKOLJU

Danes vse več starostnikov, kljub oteženi samooskrbi, želi jesen svojega življenja preživeti v domačem okolju. Ker se v centru vitalizacije Hyper Human tega zavedamo, vam nudimo celostne storitve oskrbe, pomoči in nege na domu v Ljubljani in njeni širši okolici.

Prav vsakemu posamezniku se posebej posvetimo in na podlagi individualnega pogovora s strokovnjaki s področja oskrbe na domu ocenimo situacijo ter pripravimo načrt oskrbe, ki bi ga glede na oceno samooskrbe potrebovali. Same storitve so lahko bodisi enkratne narave, bodisi dolgoročne ali v paketih. Vedno se trudimo, da je zadovoljstvo oskrbovanca na prvem mestu. Na ta način jim lajšamo dane razmere in močno izboljšamo njihovo kvaliteto življenja, brez obremenjevanja drugih.

Nudimo vam:

  • pomoč pri samooskrbi v domačem okolju,
  • pomoč pri gibanju v domačem okolju,
  • opravljanje gospodinjskih opravil v domačem okolju,
  • izvajanje aktivnosti izven domačega okolja,
  • pomoč pri obvladovanju bolezni in zdravljenju,
  • izvajanje zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in svetovanja,
  • pomoč pri načrtovanju vsakodnevnega življenja in ohranjanje socialnih stikov.

Pri pripravi individualnega načrta oskrbe na domu lahko vključimo tudi nekatere druge storitve, ki bodo vam ali vaši najdražjim izboljšali kakovost življenja v domačem okolju, kot so fizioterapija na domu, delovna terapija na domu, masaža na domu in vadba za starejše.

”Včasih je že topel in iskren pogovor dovolj, da nekomu polepšamo dan.”