Danes vse več starostnikov, kljub oteženi samooskrbi, želi jesen svojega življenja preživeti v domačem okolju. Ker se v centru vitalizacije Hyper Human tega zavedamo, vam nudimo celostne storitve – oskrba na domu.

Prav vsakemu primeru se posebej posvetimo, in na podlagi individualnega pogovora s strokovnjaki s področja oskrbe na domu ocenimo situacijo in pripravimo načrt oskrbe, ki bi ga glede na oceno samooskrbe potrebovali. Same storitve so lahko bodisi enkratne narave, bodisi dolgoročne ali v paketih. Vedno se trudimo, da je zadovoljstvo oskrbovanca na prvem mestu. Na ta način jim lajšamo dane razmere in močno izboljšamo njihovo kvaliteto življenja, brez obremenjevanja drugih.

Storitve oskrbe in pomoči na domu, ki vam jih nudi naše za to usposobljeno osebje:

 • Pomoč pri samooskrbi v domačem okolju (umivanje, tuširanje, oblačenje in slačenje, pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb)
 • Pomoč pri gibanju v domačem okolju (presedanje, spreminjanje položaja v postelji, gibanje v domačem okolju, hoja po stopnicah)
 • Opravljanje gospodinjskih opravil v domačem okolju (nakupovanje za dnevne potrebe, priprava glavnega toplega obroka, pospravljanje in čiščenje, urejanje uradnih zadev (pošta, občina, banka))
 • Izvajanje aktivnosti izven domačega okolja (Odhod iz stanovanja, gibanje zunaj doma, pomoč pri uporabi javnih prevoznih sredstev, sodelovanje v drugih prostočasnih aktivnostih)
 • Pomoč pri obvladovanju bolezni in z zdravljenjem povezanih zahtev (priprava zdravil in nadzor nad jemanjem zdravil, meritev in razumevanje izmerjenih telesnih parametrov, pomoč pri uporabi medicinskih pripomočkov (očala, slušni aparat, kompresijske nogavice …), obisk zdravnikov, zdravstvenih ali drugih terapevtskih ustanov)
 • Izvajanje zdravstvene vzgoje, promocije zdravja, svetovanja in izobraževalnih programov na domu
 • Pomoč pri načrtovanju vsakodnevnega življenja in ohranjanja socialnih stikov (načrtovanje dnevnih aktivnosti, spanja in počitka, samozaposlitev, načrtovanje prihodnosti, ohranjanje socialnih stikov s sorodniki in ljudmi v okolici)

Poleg zgoraj opisanih storitev, lahko pri pripravi individualnega načrta storitve oskrba na domu v to vključimo tudi nekatere druge storitve, ki bodo, vam ali vašim najdražjim izboljšali kakovost življenja v domačem okolju:

 • Fizioterapija na domu
 • Delovna terapija na domu
 • Masaža na domu
 • Vadba za starejše (priprava vadbe za starejše glede na cilje dnevne aktivnosti)

Za pripravo individualnega načrta oskrbe moramo dobro poznati oskrbovanca, okolje v katerem živi in zmožnosti samooskrbe. Zato prav vsakemu damo za izpolniti vprašalnik oziroma ocenjevalno lestvico zase ali za tistega, ki mu želite z oskrbo na domu izboljšati kvaliteto življenja. V vprašalniku preprosto ocenjujete stopnjo samooskrbe pri posamezniku. Glede na rezultate ocenjevalno lestvico, vas bomo kontaktirali in opravili poglobljen pogovor o vaših željah in potrebah ter tako pripravili individualni plan oskrbe na domu, ki bo točno tak, kot si ga želite. Cenik naših storitev, si lahko ogledate na tej povezavi.

”VČASIH JE ŽE TOPEL IN ISKREN POGOVOR DOVOLJ, DA NEKOMU POLEPŠAMO DAN.”

Odpri okno
Kontaktirajte nas!
Pozdravljeni,

kako vam lahko pomagamo?