Psihologija je veda, ki znanstveno proučuje duševne procese, vedenje in osebnost, torej psihološke procese pri človeku. Je resno delo na sebi, ki zahteva predanost procesu, psiholog kot objektivni opazovalec, pa naslovi objektivna opažanja, ki jih pacient v varnem okolju lahko razreši.

Psiholog pomaga ljudem s čustvenimi, vedenjskimi ali osebnostnimi težavami. Pri tem izvaja psihološka svetovanja, ki so namenjena podpori ljudem pri različnih situacijah in izzivih v življenju. Pri svetovanju se poslužuje različnih tehnik, razbremenilni pogovor, igranje vlog, različni elementi psihoterapije, itd., pri čemer pomaga osebi, da se lažje sooča s težko situacijo. Biti mora empatičen, strokoven, neobsojajoč, avtentičen in zaupanja vreden, kar so tudi glavne vrednote našega usposobljenega osebja. Poglavitni cilj vsakega pogovora s psihologom je dolgoročno dobro počutje, vzpostavitev stika s samim seboj, vzpostavitev sprememb, ki pacientu omogočijo popoln izkoristek potencialov ter pozitiven pogled na prihodnost.

V Centru Vitalizacije Hyper Human poteka pogovor s psihologinjo mag. Anjo Klobas v prijetnem in sproščenem ambientu, v duhu zaupnosti, molčečnosti in spoštovanja.