PSIHOTERAPIJA V STAROGRŠČINI POMENI ZDRAVLJENJE DUŠE, ZA SVOJE TERAPEVTSKO ORODJE PA UPORABLJA POGOVOR

Psihoterapija je disciplina, ki odkriva in odpravlja vzroke trpljenja in nudi možnost osebnostne rasti. Je resno delo na sebi, ki zahteva predanost psihoterapevtskemu procesu, psihoterapevt kot objektivni opazovalec, pa naslovi pomembna opažanja, ki jih pacient v varnem okolju lahko razreši. Psihoterapevtski proces na centru vitalizacije Hyper Human v prijetnem in sproščenem ambientu poteka v duhu zaupnosti, molčečnosti in spoštovanja. Človeka zajame celostno saj zajame tako njegovo telesno, čustveno in kognitivno dimenzijo, kot tudi vedenjsko, socialno in duhovno dimenzijo.

Psihoterapevt pacientu pomaga razumeti preteklost, družinsko dinamiko, delovanje v sedanjosti in pomaga graditi naložbo v prihodnost. Biti mora empatičen, strokoven, neobsojajoč, avtentičen in zaupanja vreden, kar so tudi glavne vrednote našega usposobljenega osebja.

Človek se za pomoč psihoterapevta odloči ob različnih stiskah, ki mu povzročajo trpljenje in ovirajo življenje. Psihoterapija lahko pomaga pri različnih težavah, boleznih in motnjah kot so depresivna motnja, mejna osebnostna motnja, obsesivno kompulzivna motnja, tesnobna stanja, vsiljive misli, nespečnost, strahovi in težave v odnosih.

 

Ultimativni cilj vsakega psihoterapevtskega procesa je dolgoročna razrešitev disfunkcionalnih vedenjskih vzorcev, vzpostavitev stika s samim seboj, vzpostavitev sprememb, ki pacientu prinesejo odsotnost trpljena in omogočijo popoln izkoristek potencialov.