Za vas pripravljamo strokovne in vaši organizaciji prilagojene storitve promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Zdravje je podlaga za uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši. Delodajalec, ki nudi zdravo in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Pozitivni učinki skrbi za zdravje zaposlenih
  • Zmanjšanje odsotnosti z dela za od 12 do 36 %,
  • manjše tveganje za poklicne bolezni in bolezni povezane z delom,
  • večja motivacija zaposlenih, ki posledično izboljša produktivnost podjetja,
  • višja konkurenčnst podjetja,
  • izboljšana delovna klima,
  • višja raven zdravstvene pismenosti med zaposlenimi,
  • bolj zadovoljni zaposleni, ki se lažje sposadajo z obremenitvami, ki jih prikašajo druge življenske vloge (starševstvo, prijateljstvo)
  • sproščeno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača
  • zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljšanje zdravih let življenja.
  • z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, je mogoče prihraniti med 2,50 in 10,00 evrov.
Zakaj bi od izvajalca medicine dela prejeli samo to, kar je nujno v skladu z zakonom?
Izberite nas in prejeli boste VEČ.

 

Pripravili bomo vaši organizaciji pilagojen program zdravja na delovnem mestu, ki poleg preventivnih zdravstevnih pregledov vključuje storitve celostne skrbi za zdravje vaše organizacije. Naše aktivnosti na delovnem mestu prinašajo koristi za delodajalce, delavce in družbo nasploh.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

MULTIDISCIPLINARNOST

Skozi celoten program skrbi za zdravje vaših zasposlenih z vami sodelujejo različni strokovnjaki: zdravnik, diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, osebni svetovalec, psiholog in strokovnjak s področja promocije zdravja.

ADMINISTRATIVNE RAZBREMENITVE

Zagotavljamo možnost elektronskega naročanja, prejemanje elektronskih spričeval (na dan pregleda), vodenje elektronskega arhiva aktivnosti varnosti in zdravja pri delu, avtomatsko obveščanje zaposlenih o datumu, uri in lokaciji pregleda.

VIŠJI CILJI

Z uporabo sodobnih informacijskih rešitev prilagajamo izvajanje službe promocije zdravja višjim ciljem — reševanje aktualnih težav po delovnih zadolžitvah, znižanje % bolniškega staleža ter dolgoročno preprečevanje nastanka težav.

NA LOKACIJI

Celosten program promocije zdravja se lahko izvaja na lokaciji podjetja kat za podjetje pomeni zmanjšanje količine poti, odsotnosti z dela in stroškov povezanih s tem. 

VAS ZANIMA VEČ O PROGRAMU ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

Oddajte povpraševanje ali nas pokličite na telefonsko številko +386 30 462 033

Nudimo vam BREZPLAČNO predstavitev celotnega programa zdravja na delovnem mestu na vašem podjetju.